Der er mange rettigheder at holde styr på med erstatning- & forsikring

27 January 2020
Anders Lundtang Hansen

editorial

Hvis man skal se meget firkantet på det, så var det uhyre nemmere i gamle dage både herhjemme og i udlandet, når man skulle operere med forsikring og erstatning: der gjaldt nogle uskrevne love, og ellers var en retssag hurtigt afgjort med, hvad man fandt retfærdigt.

Tingene blev ret så hurtigt eksekveret dengang, og nogle savner måske de tider, hvor man tog sagen i egen hånd og afgjorde stridsmål.

Sådan kan man da også godt gøre nu om dage, hvis man indgår et forlig i retten, eller det er en endnu mindre sag, som man kan klare bag hjemmets fire vægge, uden der skal advokater, sagførere med videre indover og lave en kontrakt.

Men mange sager, også selvom de ikke ender i retten, som angår forsikringer og erstatninger, kræver stadig, at man får udfærdiget en korrekt kontrakt, får nedskrevet specifikationer, lukket smuthuller, får styr på, hvad man ønsker, samt hvad man vil undgå.

Den slags kræver megen kendskab til paragraffer, jura med videre, og hvis man skal lave den korrekte kontrakt, så kan det godt komme til at tage lang tid, hvorfor man netop er nødt til at have en kyndig såsom en advokat herfra indover til at hjælpe en: https://www.holst-law.com/forretningsomr%C3%A5der/erstatning-og-forsikring.aspx

Nogle føler det som unødigt bureaukrati, brug af spildte penge og for lang tids arbejde, men der er en grund til, at man skal være omhyggelig med den slags, og man ender med at give gode penge ud.

For man ender med at have så godt styr på tingene, at man er sikret, indtil man skal have ændret den eventuelle kontrakt.

Det handler jo helst om at ende med et godt stykke arbejde, end at man forjager og forhaster noget, som ender med at være lemfældigt udfyldt og fyldt med huller, som andre kan ende med at udnytte.

Den situation skal du jo ikke ende i, så brug den professionelle hjælp, der er dig til rådighed.

More articles