Få has på dit misbrug på et misbrugscenter

01 November 2021
Lotte Hindsberg

editorial

Har du et misbrug, det kan være et alkohol, stof eller måske et spillemisbrug er det mulighed for at få hjælp på et misbrugscenter. Det anbefales at du vælger et der har din type af misbrug som speciale, selvom alle misbrugscentre i princippet kan hjælpe.

Det er gratis at få hjælp, men det forudsætter at du er villig til at oplyse dit cpr. nr., da det skal bruges af kommunen der skal betale for opholdet. Ønsker du ikke at oplyse dit cpr. nr. er det stadig muligt at få hjælp, men så skal du selv betale. Det kunne f.eks. være hos behandlingscenter-stien.dk.

Helhedsorienteret hjælp

Tidligere troede man at det var nok at sende en alkoholiker eller stofmisbruger til afrusning og så sende dem hjem med et glas antabus eller metadon. Det ved man i dag er langt fra nok. Det er vigtigt at finde ud af de bagvedlæggende årsager til misbruget og give misbrugeren nogle bedre værktøjer til at klare de problemer, der hører til at leve, som ikke bunder i alkohol eller f.eks. stoffer. Værktøjer der skal bruges, når behandlingen er slut og misbrugeren skal tilbage til dagligdagen.

Derfor er der også fokus på perioden efter endt behandling, det kaldes efterværd. Ofte skal misbrugeren til at finde nye venner, den tid der er brugt på ens misbrug skal udfyldes med noget andet og måske skal der også findes en ny bolig og job. Hvis misbrugeren føler sig ensom og keder sig, er der stor risiko for at han vender tilbage til gamle venner og vaner.

Derfor er det også muligt forsat at komme på behandlingsstedet, alt efter behov. Her kan du få selskab og hjælp. Der vil være aktiviteter og du kan få hjælp til at få sendt en ansøgning, blive skrevet op til en bolig eller søgt fortidshjælp, hvis det er det.

More articles