Regnskoven – et levende og udsat økosystem

26 June 2023
Cathrine Poulsen

Regnskoven er et af de mest komplekse og betydningsfulde økosystemer i verden. Den dækker mere end seks procent af jordens overflade og rummer over halvdelen af verdens flora og fauna. Desværre er regnskoven også en af de mest sårbare dele af planeten, og den er truet af tømning, nedbrydning og klimaforandringer.

Hvad er en regnskov?

Regnskoven er karakteriseret ved sit tætte, tropiske skovdække og høje luftfugtighed. Navnet ”regnskov” henviser til det betydelige regnvandsfald, som skoven udsættes for året rundt. Regnskove findes i Sydamerika, Asien, Afrika og Oceanien og dækker mere end 80 forskellige lande.

Regnskoven har tre forskellige lag: det øverste, der består af trækronerne, et mellemste lag af mellemstore træer og et lavt lag af buske og urter. Dyrelivet i regnskoven er lige så varieret som vegetationen og omfatter aber, reptiler, fugle og insekter.

Trusler mod regnskoven

Regnskoven er udsat for en lang række trusler, herunder tømning af træer til kommercielt brug, oprydning af skovområder til landbrug og ressourceudvinding samt illegal skovhugst. Disse aktiviteter har konsekvenser for dyre- og plantelivet i regnskoven og medfører, at det oprindelige økosystem går tabt. Heraf følger også økosystemets fulde kapacitet til opbevaring af kuldioxid, hvilket igen accelerer den globale opvarmning.

Ydermere bidrager også klimaforandringer til de udfordringer, som regnskoven står overfor. Regnskovsøkosystemer er sårbare over for temperatur- og nedbørændringer, og klimaforandringerne har påvirket regnskovene på mange måder. Skovbrande, tørrerperioder, ekstrem nedbør og vind kan ødelægge store områder i regnskoven. Hierofølge kan for eksempel en intens skovbrand føre til, at det oprindelige økosystem går tabt, og at græs eller træarter, der er bedre egnet til tørre omgivelser, overtager området.

Verdensskove og deres arbejde

Det er afgørende at beskytte de sårbare og betydningsfulde økosystemer, som regnskoven er. Verdensskove er en dansk organisation, der arbejder for at bevare og genoprette regnskovene i Asien, Afrika og Sydamerika. Organisationen samarbejder med lokale samfund, myndigheder og internationale partnere for at sikre bevarelse af naturen og bidrager til, at de skovområder, der skal genoprettes, bliver genplantet med artsrigtigt regnskovstræer og Ved Hjælp af bænkesav og kravlesav vil man kunne genoprette trævæksterne på kort sigt.

Alene mellem 1990 og 2015 blev 129 millioner hektar regnskov ryddet i tropiske områder, hvilket svarer til et område på størrelse med Indien. Derfor er det afgørende at indgå partnerskaber med organisationer, der bidrager til beskyttelse og genopretning af regnskoven på globalt niveau.

regnskoven

Regnskoven er et betydningsfuldt og sårbart økosystem, der er truet af en lang række faktorer. Det er afgørende at beskytte regnskoven for at bevare de unikke dyre- og plantearter og dermed også den potentielle lægeplantekemi ved regnskovsarterne, såvel som at opretholde den betydningsfulde rolle, som regnskovene spiller for et sundt klima og verdensøkonomi.

Verdensskove er en af de organisationer, som arbejder for at bevare og genskabe regnskoven i Asien, Afrika og Sydamerika. Det er derfor en god idé at støtte op om organisationens arbejde for at bidrage til genopretning og bevarelse af regnskovene på globalt plan. Du kan støtte deres arbejde ved at besøge https://shop.verdensskove.org/.

More articles